Læreplan i friluftsliv - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Friluftsliv 2

Basisferdigheter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og vurdere turer over flere dager med overnatting ute i et valgt naturmiljø
 • vurdere og tilberede mat som er hensiktsmessig på turer av lengre varighet
 • lage enkle redskaper eller enkelt utstyr som skal brukes i friluftsliv
 • videreutvikle førstehjelp og livreddende ferdigheter i tilknytning til det friluftslivet eleven utøver

Naturkjennskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive den naturen eleven ferdes i, og utøve et friluftsliv der hensynet til naturen er overordnet
 • vurdere og tolke de mest alminnelige varslene naturen gir oss, og ta de forholdsreglene som synes nødvendig

Veiledning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for det nasjonale friluftslivets historie og utvikling
 • gjøre rede for og delta i virksomheten til lokale friluftslivsorganisasjoner
 • gjennomføre nødvendig forarbeid og vurdere ansvaret ved å være veileder i friluftsliv
 • veilede i friluftsliv der læring gjennom praksisfellesskap skal stå sentralt
 • vurdere framveksten av nye aktiviteter som kan være med på å forandre det tradisjonelle friluftslivets egenart

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!