Læreplanen er utgått!

Læreplan i breddeidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR6-01)

Breddeidrett 3

Idrettsaktiviteter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • mestre ferdigheter i to valgte idrettsaktiviteter
  • gjøre rede for og praktisere regelverk i tilknytning til de valgte idrettsaktivitetene
  • skape egne kombinasjoner av rytmiske aktiviteter
  • praktisere ulike former for uteaktiviteter

Basistrening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utarbeide en årsplan med sikte på egenutvikling av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper
  • gjennomføre og vurdere basistrening med utgangspunkt i årsplanen

Fysisk aktivitet og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • anvende grunnleggende treningsprinsipper og gjøre rede for betydningen av restitusjon
  • planlegge, gjennomføre og vurdere leik og andre helsefremmende aktiviteter rettet mot ulike målgrupper

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!