Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR4-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Treningsledelse 2+3

Trener- og lederrollen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • beskrive sentrale forhold ved barns vekst og utvikling
  • vurdere hvordan samspill og kommunikasjon kan skape gode betingelser for å løse oppgaver i organisert aktivitet
  • forklare verdien av idéutvikling i arbeid med idrettsaktiviteter

Treningsledelse i praksis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, lede og vurdere trening som fører til ferdighetsutvikling i en idrettsaktivitet
  • planlegge, lede og vurdere aktiviteter for barn og unge med ulike forutsetninger
  • anvende idéutvikling i tilknyting til treningsledelse i praksis

Arrangement

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, gjennomføre og vurdere et arrangement og bruke entreprenørskap i tilknytning til det
  • drøfte krav som stilles til utøver, trener, lagleder og arrangør i et arrangement

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!