Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR4-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Treningsledelse 1

Trener- og lederrollen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for trener- og lederrollen
  • gjøre rede for grunnprinsippene for instruksjon og ledelse og forklare ulike undervisnings- og instruksjonsmetoder
  • beskrive og anvende ulike metoder for begynneropplæring

Treningsledelse i praksis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, lede og vurdere begynneropplæring i idrett
  • veilede kollektivt og individuelt
  • vurdere egen rolle som trener og leder

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!