Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Aktivitetslære 3

Idrettsaktiviteter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • mestre ferdigheter som er sentrale i en valgt idrettsaktivitet
  • vise ferdigheter i ulike former for idrettsaktiviteter på barmark og snø/is
  • vise tekniske ferdigheter i dans fra ulike kulturer
  • gjøre rede for egenskaper som er sentrale for prestasjonsutvikling i en valgt idrettsaktivitet
  • drøfte sammenhengen mellom systematisk trening og ferdighetsutvikling

Basistrening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • lage og gjennomføre kortsiktige og langsiktige planer for allsidig og variert trening av basisegenskaper
  • anvende rytmiske aktiviteter til musikk for å utvikle basisegenskaper

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • praktisere friluftsliv med rot i lokale og nasjonale tradisjoner
  • planlegge, gjennomføre og vurdere sikker ferdsel med overnatting ute i ulike naturmiljøer og årstider
  • gjøre rede for innholdet i en beredskapsplan i tilknytning til turer med overnatting

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!