Læreplan i hestefaget Vg3 / opplæring i bedrift (HST3-01)

Vurdering

Vg3 hestefaget

Føresegner for sluttvurdering:

Hovedområde

Ordning

Stalldrift og bedriftslære

Aktivitetar med hest

Hest og hestehald

Alle skal opp til fagprøva, som normalt skal gjennomførast innanfor ei tidsramme på tre vyrkedagar.

Alle kandidatar som ikkje har følgt normalt opplæringsløp, må ha bestått ein eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen blir utarbeidd sentralt og sensurert lokalt.

Dei generelle føresegnene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!