Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Programområdekode: HSBUA3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålBarne- og ungdomsarbeiderfaget
NynorskBarne- og ungdomsarbeidarfaget
DavvisámegiellaMánáid- ja nuoraidbargifága
EnglishChild Care and Youth Work