Læreplan i historie og filosofi - programfag (HIF1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Historie og filosofi består av to programfag: historie og filosofi 1 og historie og filosofi 2. Historie og filosofi 2 bygger på historie og filosofi 1.

Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Historie og filosofi 1

Oldtid

Antikken

Middelalder

Renessanse

Opplysningstid

Nyere tid

Historie og filosofi 2

Mennesket i moderne tid

Kunnskap og sannhetssøken

Eksistens og mening

Fellesskap, produksjon og forbruk

Politiske ideer og ideologier

Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk

Side 2 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!