Læreplan i historie og filosofi - programfag (HIF1-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Historie og filosofi består av to programfag: historie og filosofi 1 og historie og filosofi 2. Historie og filosofi 2 bygger på historie og filosofi 1.

Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Historie og filosofi 1

Oldtid

Antikken

Middelalder

Renessanse

Opplysningstid

Nyere tid

Historie og filosofi 2

Mennesket i moderne tid

Kunnskap og sannhetssøken

Eksistens og mening

Fellesskap, produksjon og forbruk

Politiske ideer og ideologier

Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk

Side 2 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!