Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HEA2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helsefagarbeideren
 • gjøre rede for gjeldende regelverk om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten og drøfte hva faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp innebærer
 • diskutere betydningen av tverrfaglig samarbeid og helhetlig pasientforløp
 • forklare hva brukermedvirkning innebærer, og vise til relevant regelverk
 • gjøre rede for og utarbeide forslag til ulike tiltaksplaner som brukes i helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten
 • forklare hva yrkesetikk er, og drøfte yrkesetiske problemstillinger
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av legemidler og for helsefagarbeiderens ansvar og rolle i forbindelse med dette
 • forklare prinsippene for universell utforming
 • gjøre rede for hvordan helse, miljø og sikkerhet er organisert
 • beskrive helsefagarbeiderens rolle i arbeidet med å ivareta fysisk og psykisk helse
 • gjøre rede for fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser av rusmisbruk
 • gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!