Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HEA2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og for hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge de vanligste livsstilssykdommene
 • drøfte sammenhengen mellom levekår og livskvalitet, og prøve ut aktiviteter som fremmer helse og trivsel
 • forklare hva allmenntilstand er
 • planlegge og begrunne sammensetningen av kostholdet for ulike brukere ut fra allmenntilstand, funksjonsnivå, alder og behov, og i tråd med norske anbefalinger for ernæring
 • lage trygge og sunne måltider for ulike brukere i tråd med norske anbefalinger om ernæring
 • gjøre rede for prinsippene for og demonstrere grunnleggende sykepleie
 • gjøre rede for de vanligste tegn og symptomer på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring
 • gjøre rede for de mest brukte legemiddelgruppene, forklare administrasjonsformer og de vanligste virkninger og bivirkninger
 • drøfte betydningen av god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte i og utenfor en institusjon i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre førstehjelp
 • beskrive de tilbud frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner gir i nærmiljøet, og drøfte deres betydning for sosiale nettverk og for å forebygge ensomhet
 • forklare hva hverdagsmestring, habilitering og rehabilitering er, og gi eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak
 • vurdere behovet for ulike hjelpemidler og velferdsteknologi som bidrar til selvstendighet, og som opprettholder funksjoner i dagliglivet
 • gjøre rede for tiltak som forebygger ulykker og brann i hjemmet og på institusjoner

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!