Læreplan i glasshåndverkerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GLH3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I glasshåndverkerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i glasshåndverkerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kolleger, designere og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i glasshåndverkerfaget innebærer å forstå arbeidstegninger og å anvende aktuell faglitteratur.

Å kunne regne i glasshåndverkerfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum og mengde. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i glasshåndverkerfaget innebærer å innhente relevant informasjon, samt dokumentere og presentere eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!