Læreplan i glasshåndverkerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GLH3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Glassforming og glassforedling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke materialer, verktøy og teknikker som er hensiktsmessige i glasshåndverkerfaget
 • gjøre rede for egenskaper og begrensninger ved ulike glasstyper
 • blåse vinglass og tumblerglass
 • produsere kunstglass
 • utføre pressing, støping og sentrifugering
 • utføre nødvendig vedlikehold og stell av verktøy
 • klargjøre og bruke ovn og tilsvarende utstyr
 • demonstrere teknikker for sliping, gravering og sandblåsing
 • bruke og vedlikeholde utstyr for glasshåndverkerfaget
 • utføre glasshåndverksproduksjon i tråd med gjeldende regelverk for faget og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • presentere og vurdere egne produkter

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage skisser og arbeidstegninger for glassprodukter
 • begrunne valg av materialer, verktøy og teknikker
 • tegne og male ulike motiver og ornamenter på frihånd og med sjablong
 • sikre kvaliteten av produksjon og produkter i glasshåndverkerfaget etter gjeldende krav
 • presentere eget arbeid med produktutvikling ved å bruke digitale verktøy
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!