Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GLA3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk og preaksepterte løsninger
 • skjære og bearbeide glass, plast, kartong og metaller ved å bruke ulike metoder
 • kappe til og sette sammen rammer av ulike materialer
 • utføre liming på glass og sette sammen deler til forskjellige typer glassprodukter
 • kappe og sette sammen fasadekonstruksjoner og skråstilte konstruksjoner i aluminium
 • produsere isolerruter i ulike dimensjoner og fasonger
 • utføre sammenføying, innfesting og fuging i ulike typer bygningsmaterialer
 • transportere, lagre, oppbevare og emballere ulike typer produkter
 • velge ut, bruke og vedlikeholde maskiner, redskaper og utstyr
 • vurdere risiko og utføre arbeidet i samsvar med kravene til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og bedriftens kvalitetssikringssystem
 • bruke digitale kalkulasjons- og regneprogrammer for energibesparelse og dimensjonering av glass
 • bruke digitale verktøy i kommunikasjon med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • håndtere avfall og materialer i forbindelse med en produksjon som ivaretar kravene til sikkerhet, miljø og ressursbruk
 • lage enkle skisser og arbeidstegninger
 • lese og bruke tegninger og beskrivelser i forbindelse med produksjon
 • dokumentere gjennomført kurs i varmearbeider
 • bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr i forbindelse med arbeidet

Montering og service

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med montering og service
 • velge ut og bruke materialer tilpasset arbeidsoppgaven og i samsvar med gjeldende regelverk
 • montere glass og plast i ulike rammematerialer
 • ramme inn fotografier, kunst og andre objekter
 • montere dører, vinduer og fasadekonstruksjoner og skråstilte konstruksjoner
 • utføre service på vinduer, dører og ulike typer fasadekonstruksjoner og skråstilte konstruksjoner
 • gjøre rede for ulike typer solavskjerminger og utføre montasje, service og vedlikehold av dem
 • montere og vedlikeholde ulike typer låser og beslag
 • montere, reparere og vedlikeholde ulike typer glasskonstruksjoner
 • gjøre rede for hvordan ruter med bly- og messinginnfatning er sammensatt, og utføre reparasjoner på dem
 • utføre nødvendig forarbeid på karosserier, reparere og montere glass i transportmidler
 • montere og utføre service på ulike produkter
 • håndtere avfall og materialer i forbindelse med montering og service som ivaretar krav til sikkerhet, miljø og ressursbruk
 • lese og bruke tegninger og beskrivelser i forbindelse med montering og service
 • følge gjeldende forskrifter ved bruk av stillas, trapper og stiger
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk og etiske retningslinjer for faget

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hovedtrekk ved fagets historiske utvikling og samfunnsmessige betydning
 • gjøre rede for egenskapene til glass, plast, metaller, lim og fugemasser og for deres funksjons- og bruksområder
 • kartlegge kundenes behov, veilede og informere om aktuelle løsninger
 • finne fram og ta i bruk relevant informasjon ved å bruke digitale verktøy
 • gjøre rede for ulike produkt- og arbeidsområder

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!