Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GLA3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I glassfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i glassfaget innebærer å kunne kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i glassfaget innebærer å kunne finne fram i relevant faglitteratur og aktuelle lover, forskrifter og standarder. Det innebærer også å kunne forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, tegninger og produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i glassfaget innebærer å kunne foreta ulike beregninger knyttet til dimensjonering av glassløsninger, energisparing og økonomiske konsekvenser av ressursbruk og metodevalg. Det innebærer også å kunne ta mål, beregne høyder og vinkler og anvende målestokk i forbindelse med målsatte tegninger.

Å kunne bruke digitale verktøy i glassfaget innebærer å kunne bruke dem i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av digitale verktøy til måling, beregning og tegning.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!