Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift (FTG3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Etter Vg3

Bildekommunikasjon og fotografering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • motta, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre et fotooppdrag og vurdere resultatet
 • drøfte oppdragets muligheter og begrensninger med oppdragsgiveren
 • bruke og begrunne valg av kamera og kamerautstyr med forskjellige egenskaper til ulike formål
 • lyssette motiver for å framheve og forsterke budskapet og drøfte lyssettingen
 • bruke og forklare hvitbalanse og forskjellige lyskilders karakter og fargetemperatur
 • bruke og begrunne valg av lysfølsomhet ut fra opptaksforholdene
 • utføre og forklare lysmåling under ulike forhold, som naturlig og kunstig lys og direkte og indirekte lys
 • bruke og forklare effekten av brennvidde, blender og lukker
 • komponere og produsere et bilde og forklare komposisjonsprinsippene
 • redegjøre for etiske normer og regelverk for fotografering og publisering av bilder
 • drøfte gjeldende regelverk for opphavsrett
 • tilrettelegge arbeidsforholdene på en ergonomisk måte og forebygge belastningsskader
 • arbeide i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Bildebehandling og produksjonslære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og drøfte programvare til bildebehandling
 • utføre og forklare kalibrering av datautstyr for stabil bildeproduksjon
 • utføre og forklare farge- og kontraststyring og bruk av fargeprofiler mot forskjellige utkjøringsenheter
 • bruke og drøfte ulike filformater, oppløsning og komprimering etter bildenes forskjellige anvendelsesområder
 • gjøre rede for den historiske utviklingen av fotograffaget

Ferdiggjøring og kvalitetssikring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og begrunne valg av utstyr til etterbehandling og ferdigstilling i henhold til oppdrag
 • bruke og begrunne valg av materiell for montering og presentasjon av bildeprodukter
 • bruke og drøfte lagringssystemer for oppbevaring av fotografisk materiale
 • bruke, vedlikeholde og oppbevare produksjonsutstyr

Administrasjon, salg og økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for arbeidsoppgaver, rutiner, markedsføring og organisering
 • bruke og forklare rutiner for kvalitetssikring
 • formidle produktkunnskap til kunden
 • utføre oppdrag etter avtale og gjøre rede for faktorer som kan påvirke tidsfristen
 • utarbeide budsjett for et oppdrag
 • behandle klager og reklamasjoner
 • forklare kvalitet sett i sammenheng med rasjonell og lønnsom drift
 • bruke og gjøre rede for betalingsrutiner og kredittvurdering

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!