Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift (FTG3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I fotograffaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i fotograffaget innebærer å kunne redegjøre for etiske, estetiske og kommunikative problemstillinger og å gi uttrykk for opplevelser knyttet til bilder. Det dreier seg også om å kunne kommentere og vurdere egne og andres bilder ved hjelp av fagterminologi.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i fotograffaget innebærer å bruke et variert og presist språk i kvalitetssikring av de forskjellige delene av arbeidsprosessen.

Å kunne lese i fotograffaget innebærer å lese, tolke og forstå skriftlige tekster, bilder og andre visuelle uttrykk av ulik vanskelighetsgrad innen ulike sjangrer i forskjellige medier. Det innebærer å sammenlikne og systematisere informasjon og å analysere og vurdere informasjonen.

Å kunne regne i fotograffaget innebærer å kunne sette opp en kalkyle for drift og produksjon av tjenester og å forstå og kunne bruke prinsippene for utregning av bildeoppløsning og filstørrelser.

Å kunne bruke digitale verktøy i fotograffaget innebærer å kunne framstille bilder ved hjelp av digitale verktøy. Det dreier seg om å kunne bruke slike verktøy til å søke etter og utveksle informasjon, fotografere, bearbeide og ferdigstille digitale filer til ulike formål.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!