Læreplan i industritekstilfaget, fiskereiskapar Vg3 / opplæring i bedrift (FIR3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Hovudområde

Materiale og prosesskontroll

Hovudområdet omfattar kontroll av råmateriale og prosessar. Det omfattar også val, bruk og handtering av råmateriale og innsatsvarer i samsvar med spesifikasjonar, instruksjonar og regelverk.

Industriell produksjon

Hovudområdet omfattar klargjering av råmateriale og innstilling av maskiner og utstyr. Vidare omfattar det styring og overvaking av prosessar og etterbehandling av produkt. Vedlikehald av maskiner og utstyr inngår i hovudområdet. Kvalitetssikring av produksjonen står sentralt.

Montering av reiskapar

Hovudområdet omfattar planlegging og gjennomføring av monteringsarbeid og ferdigstilling av ulike fiskereiskapar og produkt. Det omfattar i tillegg reparasjons- og serviceoppdrag.

Dokumentasjon og kvalitet

Hovudområdet omfattar planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Produksjonsstyringssystem og krav til kvalitet inngår. Systematisk registrering og rapportering er ein del av hovudområdet. Samarbeid med andre faggrupper og arbeid i tråd med krava til helse, miljø og tryggleik står sentralt.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!