Læreplan i industritekstilfaget, fiskereiskapar Vg3 / opplæring i bedrift (FIR3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I industritekstilfaget, fiskereiskapar forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg i industritekstilfaget, fiskereiskapar inneber å drøfte faglege løysingar og forbetringar med kollegaer og andre faggrupper.

Å kunne uttrykkje seg skriftleg i industritekstilfaget, fiskereiskapar inneber å registrere og rapportere data og resultat i styringssystem og å utarbeide dokumentasjon i tråd med krava.

Å kunne lese i industritekstilfaget, fiskereiskapar inneber å forstå og følgje instruksjonar, prosedyrar, planar, datablad, spesifikasjonar og teikningar.

Å kunne rekne i industritekstilfaget, fiskereiskapar inneber å gjere overslag over materialbruk og kostnader.

Å kunne bruke digitale verktøy i industritekstilfaget, fiskereiskapar inneber å bruke databaserte verktøy og system for produksjonsstyring og kommunikasjon.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!