Læreplan i fordypning i engelsk (ENG3-01)

Etter 10. årstrinn

Utforsking av språk og tekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk
 • presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter
 • sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk
 • eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg
 • identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstprodukjon
 • eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst

Tekst og mening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa
 • formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre
 • formidle medieoppslag fra selvvalgte engelskspråklige medier og lage egne oppslag
 • framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster
 • ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn
 • produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider
 • sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design
 • sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!