Læreplan i fordypning i engelsk (ENG3-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Etter 10. årstrinn

Utforsking av språk og tekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk
 • presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter
 • sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk
 • eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg
 • identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstproduksjon
 • eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst

Tekst og mening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa
 • formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre
 • formidle medieoppslag fra selvvalgte engelskspråklige medier og lage egne oppslag
 • framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster
 • ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn
 • produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider
 • sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design
 • sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!