Læreplan i fordypning i engelsk (ENG3-01)

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

8.-10.

Utforsking av språk og tekst

Tekst og mening

Utforsking av språk og tekst

Hovedområdet utforsking av språk og tekst dreier seg om forholdet mellom språket som system og språket i bruk. Sentralt i hovedområdet er utforsking av og eksperimentering med det engelske språk gjennom ulike tekstformer: muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. Utvikling av lese- og skrivekompetanse og tolkningskompetanse inngår også i hovedområdet. Sentrale elementer er ulike teksttyper, sammenligning av skriftlig og muntlig språk på engelsk og norsk, hvordan medier påvirker språkbruk og hvordan språkbruk er situasjons- og kontekstavhengig.

Tekst og mening

Hovedområdet tekst og mening bygger på et bredt tekstbegrep, det vil si både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. Sammensatte tekster omfatter tekster der lyd, språk og bilder samlet skaper en helhetlig mening. Denne tekstgruppen omfatter både tradisjonelle uttrykksformer, som bøker, sanger, film og aviser, og nyere uttrykksformer som musikkvideoer og nye digitale uttrykksformer. Hovedområdet dreier seg om å forstå, vurdere og reflektere over et bredt register av tekster, som inkluderer skjønnlitteratur og sakprosa, og selv lage og fremføre ulike typer tekster.

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!