Læreplanen er utgått!

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte (ENG2-02)

Etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 • beskrive og vurdere effekten av ulike språklige uttrykksmåter
 • vurdere og kommentere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 • bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • forstå muntlige og skriftlige framstillinger om allmenne emner og om faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og presis måte, med flyt og sammenheng
 • velge og bruke egnede muntlige og skriftlige strategier til å finne informasjon i muntlige og skriftlige tekster
 • velge og bruke egnede skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger
 • ta initiativ til å begynne, avslutte og holde en dialog i gang
 • lese tekster i ulike sjangere og med ulike formål
 • skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige og samfunnsmessige temaer
 • lese og skrive fagtekster med tilknytning til eget utdanningsprogram
 • velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte
 • bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon
 • produsere sammensatte tekster i digitale medier
 • velge et fordypningsemne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sosiale og kulturelle forhold, samfunnsforhold og verdier, inkludert døvekultur, i flere engelskspråklige land
 • presentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser
 • gjøre rede for bruken av engelsk som et internasjonalt verdensspråk
 • drøfte engelskspråklige tekster fra et utvalg av sjangrene dikt, tekstet film, novelle, roman og skuespill eller tegnspråkpoesi fra ulike deler av verden og ulike tidsepoker, deriblant tekster av og om døve
 • drøfte litteratur og hendelser med utgangspunkt i døves situasjon i den engelskspråklige verden

Side 10 Av 11

Ressurser for engelsk for hørselshemmede

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!