Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag (ELE1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Data- og elektronikksystemer

Data- og elektronikksystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere mindre systemer for tele- og datakommunikasjon
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for databehandling, basert på personlig datamaskin og periferiutstyr
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for privat mottak av lyd- og bildekringkasting og systemer for presentasjon av digitalt lagret lyd- og bildeinformasjon med kapasitet for flerkanallyd
 • gi brukerveiledning på systemene
 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på systemnivå og bruke digitalt verktøy for support
 • sluttkontrollere og funksjonsteste systemene
 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med standarder og produsentens tekniske dokumentasjon
 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere og prøve ut ideer til produkter

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!