Læreplanen er utgått!

Programområde for data og elektronikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (DEL2-01)

Data og elektronikksystemer

Data og elektronikksystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift, funksjonsteste, feilsøke på og dokumentere systemer for innbruddsalarm, adgangskontroll og videoovervåkning
 • planlegge, montere, sette i drift, funksjonsteste, feilsøke på og dokumentere analoge adresserbare brannalarmanlegg
 • planlegge, montere, konfigurere, sette i drift, funksjonsteste, feilsøke på og dokumentere systemer for databehandling tilpasset mindre bedrifter
 • planlegge, montere, sette i drift, funksjonsteste og feilsøke på mindre navigasjonssystemer basert på satellittbasert navigasjon og elektroniske kart
 • planlegge, montere, programmere, sette i drift, funksjonsteste og feilsøke på mindre mikrokontrollerbaserte styringssystemer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon på krets- og komponentnivå av spenningsforsyninger og lavfrekvensforsterkere
 • velge feilsøkingsstrategi og instrumentoppsett, anslå forventede måleverdier, måle elektriske størrelser og vurdere måleresultatet på data- og elektronikksystemer og -utstyr
 • bruke systemer for databasert måling og logging til feilsøking og vedlikehold
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk i kommunikasjon med kunder, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig i overensstemmelse med lover, forskrifter, standarder, veiledninger og produsenters tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for internkontroll og kvalitetssikring
 • vurdere og teste ut ideer til produkter og tjenester med fokus på utvikling, markedsbehov og verdiskapning
 • drøfte miljømessige utfordringer når det gjelder elektronisk avfall

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!