Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift (BMK3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Feilsøking og diagnose

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke tekniske opplysninger på flere språk i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver
 • utføre og tolke slitasjemålinger i motorer ved hjelp av måleverktøy
 • utføre kompresjonsmåling og sylinderlekkasjemåling og kunne forklare måleresultatet
 • utføre trykk- og lekkasjetesting av smøre- og kjølesystemer i henhold til verkstedlitteratur
 • forklare forbrennings- og energiprinsipper i motorsystemer
 • feilsøke på komponenter i drivstoff- og innsprøytingsanlegg
 • utføre avgassmåling, tolke resultatet og forklare virkemåten for avgassrensesystemer
 • feilsøke på tenningsanlegg og motorstyringssystemer
 • forklare virkemåten til ladeluftsystemer, ladetrykkregulering og utføre trykkmålinger i ladeluftsystem
 • måle elektriske størrelser og tolke måleresultat ved feilsøking og diagnose
 • lese koplingsskjemaer og feilsøke på elektroniske komponenter og ledningsnett
 • feilsøke og tolke måleresultat på lyskretser, ladeanlegg og startmotor
 • feilsøke på komponenter i komfort- og klimaanlegg og forklare virkemåten
 • forklare grunnprinsippene til datanettverksystemer
 • forklare og feilsøke på forskjellige dekktrykkvarslingsystemer
 • feilsøke på girsystemer, koblinger og overføringsmekanismer i drivverk
 • feilsøke på hjuloppheng og forklare hjulvinklenes påvirkning på kjøretøyets kjøreegenskaper og dekkenes slitasjemønster
 • feilsøke på styreinnretninger og forklare virkemåten
 • feilsøke på bremsesystemer, vurdere resultatet og forklare virkemåter
 • utføre diagnose på systemer for aktiv og passiv sikkerhet
 • forklare oppbygging og virkemåte på motor i kjøretøy drevet av ulike energikilder
 • forklare fare og sikkerhetsmomenter på høyspentanlegg i elektrisk drevne kjøretøy
 • forklare hvilke HMS-prosedyrer som skal følges ved feil i høyspentsystemet i elektrisk drevne kjøretøy

Service og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre service og vedlikehold i tråd med fabrikanters anvisninger og gjeldende regelverk
 • bruke verktøy, utstyr og måleinstrumenter i tråd med arbeidsoppdraget
 • dokumentere kvalitetskontroll på utførte arbeidsoppgaver
 • utføre kontroll, reparasjon og justering av lysanlegg i tråd med gjeldende regelverk
 • velge og bruke oljer, smøremidler og væsker til kjøretøyet i henhold til fabrikantens spesifikasjoner
 • velge og bruke produktdatablader og HMS-datablader i tråd med arbeidsoppdraget
 • utføre avgassmåling og tolke utslippsverdier i tråd med gjeldende forskrifter
 • velge dekk og felg i henhold til krav og tekniske data for kjøretøyet
 • utføre vedlikehold i komfort- og klimaanlegg

Reparasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre reparasjon i tråd med arbeidsordrer og vurdere tidsforbruk
 • utføre varmearbeider i tråd med sikkerhetsforskrifter og gjeldende prosedyrer
 • montere deler og utstyr i henhold til lover og forskrifter og anvisninger fra produsenter og leverandører
 • skifte ut og stille inn registeroverføringer på motorer
 • skifte ut og reparere motorkomponenter
 • skifte ut og reparere elektriske og elektroniske komponenter
 • skifte ut komponenter i kjøretøyets smøre- og kjølesystem
 • skifte ut og reparere komponenter i girsystemer, mellomaksler, drivaksler og differensialer
 • skifte ut og reparere komponenter i hjuloppheng og styreinnretninger
 • utføre firehjulsmåling og foreta nødvendige justeringer på hjulvinklene
 • reparere og skifte ut komponenter i bremsesystemer
 • legge om dekk og avbalansere hjul
 • reparere systemer for aktiv og passiv sikkerhet
 • reparere komfort- og klimaanlegg i tråd med gjeldene regelverk
 • skifte ut og reparere komponenter på karosseriet
 • reparere elektroniske kabelnettverk i henhold til fabrikantenes retningslinjer

Kommunikasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere med kunder om arbeidsoppdrag og behandle kunder i tråd med retningslinjer for kundebehandling
 • samarbeide med kollegaer og andre samarbeidspartnere om faglige løsninger
 • beskrive bedriftens oppbygning og organisering
 • gjøre rede for de kravene som myndighetene stiller til bedriften og til arbeid på kjøretøy
 • utføre arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre kildesortering og behandle spesialavfall i henhold til gjeldende regelverk
 • gjøre rede for bransjerutiner og systemer for reklamasjon og kvalitetssikring
 • drøfte lønnsomhet og effektivitet ved valg av reparasjonsmåte
 • bruke digitale verkstedsystemer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!