Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift (BMK3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Feilsøking og diagnose

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke tekniske opplysninger på flere språk i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver
 • utføre og tolke slitasjemålinger i motorer ved hjelp av måleverktøy
 • utføre kompresjonsmåling og sylinderlekkasjemåling og kunne forklare måleresultatet
 • utføre trykk- og lekkasjetesting av smøre- og kjølesystemer i henhold til verkstedlitteratur
 • forklare forbrennings- og energiprinsipper i motorsystemer
 • feilsøke på komponenter i drivstoff- og innsprøytingsanlegg
 • utføre avgassmåling, tolke resultatet og forklare virkemåten for avgassrensesystemer
 • feilsøke på tenningsanlegg og motorstyringssystemer
 • forklare virkemåten til ladeluftsystemer, ladetrykkregulering og utføre trykkmålinger i ladeluftsystem
 • måle elektriske størrelser og tolke måleresultat ved feilsøking og diagnose
 • lese koplingsskjemaer og feilsøke på elektroniske komponenter og ledningsnett
 • feilsøke og tolke måleresultat på lyskretser, ladeanlegg og startmotor
 • feilsøke på komponenter i komfort- og klimaanlegg og forklare virkemåten
 • forklare grunnprinsippene til datanettverksystemer
 • forklare og feilsøke på forskjellige dekktrykkvarslingsystemer
 • feilsøke på girsystemer, koblinger og overføringsmekanismer i drivverk
 • feilsøke på hjuloppheng og forklare hjulvinklenes påvirkning på kjøretøyets kjøreegenskaper og dekkenes slitasjemønster
 • feilsøke på styreinnretninger og forklare virkemåten
 • feilsøke på bremsesystemer, vurdere resultatet og forklare virkemåter
 • utføre diagnose på systemer for aktiv og passiv sikkerhet
 • forklare oppbygging og virkemåte på motor i kjøretøy drevet av ulike energikilder
 • forklare fare og sikkerhetsmomenter på høyspentanlegg i elektrisk drevne kjøretøy
 • forklare hvilke HMS-prosedyrer som skal følges ved feil i høyspentsystemet i elektrisk drevne kjøretøy

Service og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre service og vedlikehold i tråd med fabrikanters anvisninger og gjeldende regelverk
 • bruke verktøy, utstyr og måleinstrumenter i tråd med arbeidsoppdraget
 • dokumentere kvalitetskontroll på utførte arbeidsoppgaver
 • utføre kontroll, reparasjon og justering av lysanlegg i tråd med gjeldende regelverk
 • velge og bruke oljer, smøremidler og væsker til kjøretøyet i henhold til fabrikantens spesifikasjoner
 • velge og bruke produktdatablader og HMS-datablader i tråd med arbeidsoppdraget
 • utføre avgassmåling og tolke utslippsverdier i tråd med gjeldende forskrifter
 • velge dekk og felg i henhold til krav og tekniske data for kjøretøyet
 • utføre vedlikehold i komfort- og klimaanlegg

Reparasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre reparasjon i tråd med arbeidsordrer og vurdere tidsforbruk
 • utføre varmearbeider i tråd med sikkerhetsforskrifter og gjeldende prosedyrer
 • montere deler og utstyr i henhold til lover og forskrifter og anvisninger fra produsenter og leverandører
 • skifte ut og stille inn registeroverføringer på motorer
 • skifte ut og reparere motorkomponenter
 • skifte ut og reparere elektriske og elektroniske komponenter
 • skifte ut komponenter i kjøretøyets smøre- og kjølesystem
 • skifte ut og reparere komponenter i girsystemer, mellomaksler, drivaksler og differensialer
 • skifte ut og reparere komponenter i hjuloppheng og styreinnretninger
 • utføre firehjulsmåling og foreta nødvendige justeringer på hjulvinklene
 • reparere og skifte ut komponenter i bremsesystemer
 • legge om dekk og avbalansere hjul
 • reparere systemer for aktiv og passiv sikkerhet
 • reparere komfort- og klimaanlegg i tråd med gjeldene regelverk
 • skifte ut og reparere komponenter på karosseriet
 • reparere elektroniske kabelnettverk i henhold til fabrikantenes retningslinjer

Kommunikasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere med kunder om arbeidsoppdrag og behandle kunder i tråd med retningslinjer for kundebehandling
 • samarbeide med kollegaer og andre samarbeidspartnere om faglige løsninger
 • beskrive bedriftens oppbygning og organisering
 • gjøre rede for de kravene som myndighetene stiller til bedriften og til arbeid på kjøretøy
 • utføre arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre kildesortering og behandle spesialavfall i henhold til gjeldende regelverk
 • gjøre rede for bransjerutiner og systemer for reklamasjon og kvalitetssikring
 • drøfte lønnsomhet og effektivitet ved valg av reparasjonsmåte
 • bruke digitale verkstedsystemer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!