Læreplanen er utgått!

Programområde for bilskade, lakk og karosseri - Læreplan i felles programfag Vg2 (BLK2-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I bilskade, lakk og karosseri forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i bilskade, lakk og karosseri innebærer å sette ord på, forklare og forstå hva som gjøres under utførelsen av faglige oppgaver. Det innebærer også å kunne gi beskjeder til medelever og kunder og å kunne utarbeide arbeidsordrer og rapporter.

Å kunne lese i bilskade, lakk og karosseri innebærer å forstå og følge arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, brukerveiledninger og tegninger. Videre innebærer det å kunne finne fram i relevant regelverk.

Å kunne regne i bilskade, lakk og karosseri innebærer å gjøre beregninger, kostnadsanalyser og kalkulasjoner knyttet til arbeidsprosessene. Det innebærer også å kunne beregne ressursbruk og materialvalg og å kunne gjøre målinger og registreringer i henhold til tegninger, blandingsforhold og målebrev.

Å kunne bruke digitale verktøy i bilskade, lakk og karosseri innebærer å bruke digitale måleverktøy, vekter, temperaturmålinger og styreskap. Det innebærer også å kunne søke i faglige databaser og bruke digitale verktøy til kommunikasjon.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!