Læreplanen er utgått!

Programområde for bilskade, lakk og karosseri - Læreplan i felles programfag Vg2 (BLK2-01)

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive bilskade, lakk og karosserifagets opprinnelse og utvikling
 • behandle kunder og forklare prinsipper for god kundebehandling
 • utføre arbeidet i tråd med standarder, prosedyrer, produsent- og kundekrav
 • forklare hovedprinsippene i et kvalitetssikringssystem
 • forklare vareflyten fra leverandør til gjenvinning eller destruksjon ved hjelp av prinsippene for logistikk
 • finne fram i relevant regelverk som gjelder for verksteder
 • utføre produksjonsoppgaver etter gitte krav til kvalitet og HMS
 • utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgaven og kvalitetssikringssystemet
 • utarbeide en risikovurdering av arbeidsoppdrag
 • registrere avvik og foreslå korrigerende tiltak
 • beregne kostnader knyttet til reparasjoner
 • følge enkle tegninger, flytskjemaer og målebrevdokumentasjon
 • behandle spesialavfall i verkstedet og redegjøre for krav til slik avfallshåndtering

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!