Læreplan i byggdrifterfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (BDR3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Byggdrifterfaget består av to hovedområder: drift og vedlikehold og bransjelære. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Byggdrifterfaget bygger på Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Læretiden er 3 års opplæring i bedrift hvorav 1 år er verdiskapning.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Drift og vedlikehold

Bransjelære

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!