Læreplan i akvakulturfaget Vg3 / opplæring i bedrift (AKV3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Nye versjoner:
Vg3 akvakulturfaget - AKV03-02
Vg3 havbruksteknikkfaget - HAV03-01

Hovedområder

Røkting og drift

Hovedområdet omfatter røkting og drift av akvakulturanlegg. I dette inngår optimalisering av vekst og velferd gjennom hele produksjonssyklusen, der fôringsregime, hygiene og produksjonsstrategier er sentralt. Videre omfatter det oppbygging, virkemåte og drift av anlegg og redskaper, instrumenter og utstyr for produksjon. Helse, miljø og sikkerhet er en del av hovedområdet.

Produkt og kvalitet

Hovedområdet omfatter kvalitetssikringssystemer og prosedyrer i tilknytning til prosesser og produkter på arbeidsplassen. I dette inngår matvaresikkerhet, sporbarhet, standarder, sertifisering, produksjonsplaner og markedskrav til produkter. Hovedområdet dekker også risikovurdering og beredskapsplanlegging for anlegg, utstyr, oppdrettsorganismer og personell. Regelverk og standarder for oppdrettsvirksomhet er en del av hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!