Læreplan i aktivitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (AKT3-02)

Vurdering

Vg3 aktivitørfaget

Føresegner for sluttvurdering:

Hovudområde

Ordning

Aktivisering

Aktivitetsleiing

Administrering

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomførast innanfor ei tidsramme på tre arbeidsdagar.

Alle kandidatar som ikkje har følgt normalt opplæringsløp, må ha bestått ein eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen blir utarbeidd sentralt og sensurert lokalt.

Dei generelle føresegnene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!