Privatistordning i yrkesfag

Utdanningsprogram for naturbruk

 

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818

Bare læreplaner med privatistordning som skal endres er tatt med. Vg3 påbygg naturbruk er derfor ikke tatt med.

 Vg1
naturbruk
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Naturbasert produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Naturbasert aktivitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Naturbasert produksjon

Naturbasert aktivitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
akvakultur 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Drift og produksjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Anlegg og teknikk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Oppdrett og miljø 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Drift og produksjon

Anlegg og teknikk

Oppdrett og miljø 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
anleggsgartner- og idrettsanleggsfag 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Nyanlegg

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Drift og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Nyanlegg

Drift og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
fiske og fangst 
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Drift av fartøy 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Fangst og reiskap 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Drift av fartøy

Fangst og reiskap 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

 Vg2
heste- og hovslagerfag
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Stalldrift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Aktiviteter med hest 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Hest og hestehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Stalldrift

Aktiviteter med hest

Hest og hestehold 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
landbruk og gartnernæring 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Produksjon og tjenesteyting 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon og tjenesteyting

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktiskeksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3
gartnernæring 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Planteproduksjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Plantebruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Omsetning 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Gartnerbedriften 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Planteproduksjon

Plantebruk

Omsetning

Gartnerbedriften 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 
Vg3 landbruk Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Plante- og husdyrproduksjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Utmark og kulturlandskap 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Gårdsdrift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Plante- og husdyrproduksjon

Utmark og kulturlandskap

Gårdsdrift 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
reindrift 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Reindriftsbasert produksjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Reinen og dens naturmiljø 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Økonomi og ressursforvaltning 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Reindriftsbasert produksjon

Reinen og dens naturmiljø

Økonomi og ressursforvaltning 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 
Vg2
skogbruk 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Skogskjøtsel, utmark og bedrift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Drift og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Skogskjøtsel, utmark og bedrift

Drift og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.