Privatistordning i yrkesfag

Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818

Vg1
helse- og oppvekstfag 
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Helsefremjande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremjande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

 Vg2
ambulansefag
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Grunnleggende helsefag 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Ambulansemedisin 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Ambulanseoperative emner 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Grunnleggende helsefag

Ambulansemedisin

Ambulanseoperative emner 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i
disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
barne- og ungdomsarbeiderfag 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
fotterapi og ortopediteknikk 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3 fotterapi Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Helsefremmande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremmande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Vg2
helsearbeiderfag 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
helseservicefag 
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Helsefremjande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremjande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Vg3
apotekteknikk 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 Vg3
helsesekretær
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Helsefremmande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremmande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Vg3
tannhelsesekretær 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2 hudpleie Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Helsefremmende arbeid

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3
hudpleiar 
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Helsefremmande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremmande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.