Andre muligheter når du ikke har studiekompetanse

Voksenopplæring

Hvis du er 25 år eller eldre og har fullført grunnskole, men ikke videregående, har du rett til videregående opplæring, gratis. Fylkeskommunen har mer informasjon om retten til videregående opplæring for voksne.

Les mer om voksenopplæring

Kontaktinformasjon til fylkeskommunen

Andre veier til universitet eller høyskole

Har du ikke generell studiekompetanse, kan du få opptak på bakgrunn av realkompetanse. Til ingeniørutdanninger finnes det også flere alternative veier.

Les mer om realkompetanse og alternative veier hos Samordna opptak

Andre veier til yrkeslivet

Det finnes andre muligheter for deg som er voksen. Du kan for eksempel inngå en lærekontrakt, bli praksiskandidat eller delta på arbeidsmarkedskurs, som NAV arrangerer. Du kan også ta et år på folkehøgskole eller ta en fagskoleutdanning.