Film: Den voksne i leken

Leken har stor plass i SFO. Å leke er noe av det viktigste barn gjør. 

For at det skal være gode vilkår og godt tilrettelagt for ulike typer lek på SFO, er personalets holdninger til, kunnskap om og ferdigheter i lek vesentlig. De voksne har ulike roller i barns lek.

Se gjerne denne filmen som et utgangpunkt til å reflektere over egen praksis.

Les mer om den viktige leken i SFO.

Refleksjonsspørsmål

  • På hvilken måte kan leken ha stor betydning for den gode barndommen?
  • Hvordan tilrettelegger vi for den gode leken i vår SFO?
  • Hvilke roller inntar vi i barnas lek?
  • Hva betyr det i praksis å beskytte, berike og bekrefte leken?
  • Hvordan medvirker barna i vår SFO?
  • Hvordan tar vårt fysiske miljø vare på barnas behov for varierte leke- og utforskningsmuligheter?
Rammeplan for SFO