Flere søkere til yrkesfag

Søkertall for videregående opplæring skoleåret 2022–2023

Det er 2300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende på vg1.

Hovedpunkter

  • Det er 2 300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende utdanningsprogrammer på vg1.
  • Flere jenter søker seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.
  • Andelen søkere til yrkesfag varierer fra 61 prosent i Møre og Romsdal og Nordland til 28 prosent i Oslo.
  • Færre søker seg til helse- og oppvekstfag. Det er 1 000 færre søkere på vg1 sammenlignet med for to år siden.

204 000 søkere til videregående opplæring

Det er i år 204 200 ungdommer som søker videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Det er 2 600 færre enn i fjor. 

Antall søkere til offentlige skoler og læreplass
 20182019202020212022
Vg1 73 934 74 115 74 530 73 512 74 496
Vg2 64 503 64 325 64 118 64 201 62 397
Vg3 48 742 47 280 46 423 47 517 46 453
Læreplass 20 204 20 392 20 738 21 601 20 853
Totalt 207 383 206 112 205 809 206 831 204 199

2 300 flere søkere på yrkesfag enn studieforberedende på vg1

Det er 1000 flere søkere til vg1 enn forrige skoleår: 1 200 flere til yrkesfag og 200 færre til studieforberedende. Det gjør at det i år er omtrent 2 300 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn til de studieforberedende utdanningsprogrammene på vg1.

I Møre og Romsdal og Nordland søker over 60 prosent av ungdommene et yrkesfaglig utdanningsprogram på vg1. I Oslo gjør 28 prosent av ungdommene det samme.

Studiespesialisering er det største utdanningsprogrammet

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. På vg1 har antall søkere til studiespesialisering gått ned de siste årene, så også i år.

I alle de andre studieforberedende utdanningsprogrammene har det vært en økning i søkere på vg1. Kunst, design og arkitektur fortsetter trenden med årlig økning i søkermasse. For medier og kommunikasjon er det en stor økning i år som tilsvarer den store nedgangen i fjor. Utdanningsprogrammet er dermed på samme nivå som for to år siden.

Helse- og oppvekstfag er størst på yrkesfag

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på vg1, vg2 og til vg3/læreplass. Teknologi- og industrifag har nest flest søkere totalt og flest til lære.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall med 540 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2021. I restaurant- og matfag er det omtrent like mange søkere som i fjor, mens det er over 500 færre søkere til helse- og oppvekstfag. I alle de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det en økning i antall søkere det siste året.

Etter flere år med stadig flere søkere til helse- og oppvekstfag, har det de siste årene gått nedover i søkertallene. Til vg1 ble toppen nådd med nesten 11 000 søkere i 2018. I 2022 er det 1 300 færre søkere. Til vg2 var det flest søkere i 2019, og har i 2022 1 100 færre søkere. Også til vg3/lære har det vært en nedgang med 700 søkere det siste året.

Færre søkere til læreplass

Det er 20 850 søkere til læreplass. Dette er en nedgang på 750 søkere sammenlignet med 2021.

Det er i teknologi- og industrifag at flest søker læreplass, med 4 800 søkere. Deretter følger helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektro og datateknologi med henholdsvis 4 500, 3 500 og 3 400 søkere.

Søkere til læreplass utgjør 10 prosent av det totale søkertallet til videregående opplæring. Prosentandelen ligger fra 9 og 12 i alle fylkene unntatt ett. I Oslo søker under 6 prosent på et lærefag.

Flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt guttedominerte programmene fortsetter å være det. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Men de siste årene har det vært en økning i jenter som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år.

Utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon har også en sterk overvekt av gutter med kun 14 prosent kvinnelige søkere.

Det er stor overvekt av jenter som søker kunst, design og arkitektur, helse- og oppvekstfag og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. I disse utdanningsprogrammene er det henholdsvis 17, 15 og 9 prosent mannlige søkere.

Om statistikken

Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2022-2023 gikk ut 1. mars i samtlige fylker. Statistikken er basert på registreringen i VIGO-web. Inntak til samtlige offentlige skoler gjøres gjennom denne portalen, mens bare noen private skoler er med i denne inntaksordningen. I Utdanningsdirektoratets analyser av søkertall er derfor bare offentlige videregående skoler inkludert.

Det søkes plass til vg1, vg2, vg3 og lære. Søkerne kan sette opp en prioritert liste med flere ønsker. Statistikken som presenteres her er en oversikt over søkernes førsteønske. Det er mulig å søke inntak ved flere fylker, men i denne oversikten vil hver søker kun knyttes til ett fylke. For søkere registrert med flere førsteønsker, vil ønsket i hjemfylket telle foran andre førsteønsker. Av denne grunn vil det være forskjell på søkertallene for fylkene, som publiseres på Utdanningsdirektoratets sider, og fylkenes egne søkertall.

Søkerne har mulighet til å forandre på rekkefølgen på ønskene sine utover våren. Fristen for dette varierer fra fylke til fylke. Derfor må tallene ses på som foreløpige, og de gir ikke det helt riktige bildet på den endelige fordelingen av søkere til videregående opplæring for det kommende skoleåret. Det har også vist seg at søkertallene er noe høyere når førsteinntaket gjøres til sommeren. Dette er fordi fylkene også tar imot søknader som kommer etter søknadsfristen 1. mars.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!