Søkertall for videregående opplæring skoleåret 2022–2023

Flere søkere til yrkesfag

Det er 2 300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende på vg1.

Hovedpunkter

  • Det er 2 300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende utdanningsprogrammer på vg1.
  • Flere jenter søker seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.
  • Andelen søkere til yrkesfag varierer fra 61 prosent i Møre og Romsdal og Nordland til 28 prosent i Oslo.
  • Færre søker seg til helse- og oppvekstfag. Det er 1 000 færre søkere på vg1 sammenlignet med for to år siden.

204 000 søkere til videregående opplæring

Det er i år 204 200 ungdommer som søker videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Det er 2 600 færre enn i fjor. 

Antall søkere til offentlige skoler og læreplass
 Nivå20182019202020212022
Vg173 93474 11574 53073 51274 496
Vg264 50364 32564 11864 20162 397
Vg348 74247 28046 42347 51746 453
Læreplass20 20420 39220 73821 60120 853
Totalt207 383206 112205 809206 831204 199

2 300 flere søkere på yrkesfag enn studieforberedende på vg1

Det er 1000 flere søkere til vg1 enn forrige skoleår: 1 200 flere til yrkesfag og 200 færre til studieforberedende. Det gjør at det i år er omtrent 2 300 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn til de studieforberedende utdanningsprogrammene på vg1.

I Møre og Romsdal og Nordland søker over 60 prosent av ungdommene et yrkesfaglig utdanningsprogram på vg1. I Oslo gjør 28 prosent av ungdommene det samme.

Studiespesialisering er det største utdanningsprogrammet

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. På vg1 har antall søkere til studiespesialisering gått ned de siste årene, så også i år.

I alle de andre studieforberedende utdanningsprogrammene har det vært en økning i søkere på vg1. Kunst, design og arkitektur fortsetter trenden med årlig økning i søkermasse. For medier og kommunikasjon er det en stor økning i år som tilsvarer den store nedgangen i fjor. Utdanningsprogrammet er dermed på samme nivå som for to år siden.

Helse- og oppvekstfag er størst på yrkesfag

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på vg1, vg2 og til vg3/læreplass. Teknologi- og industrifag har nest flest søkere totalt og flest til lære.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall med 540 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2021. I restaurant- og matfag er det omtrent like mange søkere som i fjor, mens det er over 500 færre søkere til helse- og oppvekstfag. I alle de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det en økning i antall søkere det siste året.

Etter flere år med stadig flere søkere til helse- og oppvekstfag, har det de siste årene gått nedover i søkertallene. Til vg1 ble toppen nådd med nesten 11 000 søkere i 2018. I 2022 er det 1 300 færre søkere. Til vg2 var det flest søkere i 2019, og har i 2022 1 100 færre søkere. Også til vg3/lære har det vært en nedgang med 700 søkere det siste året.

Færre søkere til læreplass

Det er 20 850 søkere til læreplass. Dette er en nedgang på 750 søkere sammenlignet med 2021.

Det er i teknologi- og industrifag at flest søker læreplass, med 4 800 søkere. Deretter følger helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektro og datateknologi med henholdsvis 4 500, 3 500 og 3 400 søkere.

Søkere til læreplass utgjør 10 prosent av det totale søkertallet til videregående opplæring. Prosentandelen ligger fra 9 og 12 i alle fylkene unntatt ett. I Oslo søker under 6 prosent på et lærefag.

Flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt guttedominerte programmene fortsetter å være det. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Men de siste årene har det vært en økning i jenter som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år.

Utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon har også en sterk overvekt av gutter med kun 14 prosent kvinnelige søkere.

Det er stor overvekt av jenter som søker kunst, design og arkitektur, helse- og oppvekstfag og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. I disse utdanningsprogrammene er det henholdsvis 17, 15 og 9 prosent mannlige søkere.

 

Om statistikken