Delrapport 1

Evaluering av veiledningstilbudet til nyutdannede lærere

En fersk evaluering av veiledningstilbudet til nyutdannede lærere viser at omfanget av veiledning øker og at de nyutdannede opplever veiledningen som nyttig.

Hovedpunkter:

  • Over 6 av 10 nyutdannede lærere og barnehagelærere får veiledning, det er en økning fra 2016.
  • Lærerne opplever at veiledningen er med på å gi en god overgang fra studier til yrkesliv.
  • Høyskole- og universitetsmiljøet ser ut til å være lite involvert i veiledningsarbeidet.
  • Over halvparten av veilederne mangler formell kompetanse i å veilede.

Flere nyutdannede får veiledning

Sammenlignet med forrige evaluering fra 2016, har det vært en økning i andelen som mottar eller har mottatt veiledning. I barnehagen har andelen økt fra 55 til 63 prosent, mens den i skolen (grunnskole og videregående samlet) har økt fra 61 til 65 prosent. Økningen fra 2016 til 2019 kommer til tross for at  har blitt strammet inn på hvilke aktiviteter som skal regnes som veiledning.

Veiledningen bidrar til en god start på yrkeslivet

Nyutdannede lærerne oppgir at de opplever at veiledningen skaper en overgang mellom utdanning og yrke som ivaretar og utfordrer dem i utøvelsen av yrket. Evalueringen viser at nyutdannede lærere som har mottatt veiledning er noe mer positive til sitt første år som lærere enn lærere som ikke har mottatt veiledning. De som har mottatt veiledning er også mer enig i påstanden om at jobber som lærere om fem år, enn lærere uten veiledning.

Lite samarbeid med universitet- og høgskolesektoren

Både eier- og ledernivået er enige i at veiledningsordningen er godt forankret seg imellom. Samtidig gir de mindre tilslutning til at det er et formalisert samarbeid med universitets eller høgskolesektoren om veiledningsordningen. Eierne svarer også at de kun i noen grad bidrar til systematisk samarbeid med lærerutdanningen om organisering og omfang av veiledningsordningen.

Mange av veilederne mangler veilederkompetanse

Evalueringen viser at 64 prosent av veilederne i barnehagen og i videregående har formell veilederutdanning, mens tilsvarende gjelder 56 prosent i grunnskolen. Videre oppgir 40 prosent av veilederne i grunnskolen at de mangler studiepoeng i veiledning, mens det samme gjelder 33 prosent i videregående opplæring og 26 prosent i barnehagen.