Evaluering av veiledningstilbudet til nyutdannede lærere

Delrapport 1

En fersk evaluering av veiledningstilbudet til nyutdannede lærere viser at omfanget av veiledning øker og at de nyutdannede opplever veiledningen som nyttig.

Rapportserie

Se også sluttrapporten

Evalueringen undersøker omfang, organisering og kvalitet av veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere, og hvordan veiledningen har utviklet seg over tid. Foreliggende delrapport baserer seg på spørreundersøkelser til nyutdannede, veiledere, ledere og eiere og gir en statusmåling veiledningen høsten 2019. Rapporten gir også en foreløpig vurdering av hvordan de nye prinsippene og forpliktelsene for veiledning følges opp.

Hovedpunkter:

  • Over 6 av 10 nyutdannede lærere og barnehagelærere får veiledning, det er en økning fra 2016.
  • Lærerne opplever at veiledningen er med på å gi en god overgang fra studier til yrkesliv.
  • Høyskole- og universitetsmiljøet ser ut til å være lite involvert i veiledningsarbeidet.
  • Over halvparten av veilederne mangler formell kompetanse i å veilede.

Flere nyutdannede får veiledning

Sammenlignet med forrige evaluering fra 2016, har det vært en økning i andelen som mottar eller har mottatt veiledning. I barnehagen har andelen økt fra 55 til 63 prosent, mens den i skolen (grunnskole og videregående samlet) har økt fra 61 til 65 prosent. Økningen fra 2016 til 2019 kommer til tross for at  har blitt strammet inn på hvilke aktiviteter som skal regnes som veiledning.

Veiledningen bidrar til en god start på yrkeslivet

Nyutdannede lærerne oppgir at de opplever at veiledningen skaper en overgang mellom utdanning og yrke som ivaretar og utfordrer dem i utøvelsen av yrket. Evalueringen viser at nyutdannede lærere som har mottatt veiledning er noe mer positive til sitt første år som lærere enn lærere som ikke har mottatt veiledning. De som har mottatt veiledning er også mer enig i påstanden om at jobber som lærere om fem år, enn lærere uten veiledning.

Lite samarbeid med universitet- og høgskolesektoren

Både eier- og ledernivået er enige i at veiledningsordningen er godt forankret seg imellom. Samtidig gir de mindre tilslutning til at det er et formalisert samarbeid med universitets eller høgskolesektoren om veiledningsordningen. Eierne svarer også at de kun i noen grad bidrar til systematisk samarbeid med lærerutdanningen om organisering og omfang av veiledningsordningen.

Om veiledning av nyutdannede

Veiledning av nyutdannede lærere er en planlagt og strukturert prosess der nyutdannede får regelmessig veiledning av en kvalifisert veileder. Veiledning kan foregå både individuelt og i grupper.

Formålet med veiledning er å gi nyutdannede nytilsatte lærere en god overgang mellom utdanning og yrke, ved at veiledning kan bidra til økt trygghet og mestring i arbeidet, økt bevissthet om verdien av egen kompetanse, deltakelse i profesjonsfellesskapet og økt motivasjon og ønske om å bli værende i yrket

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med partene blitt enige om et sett av prinsipper for veiledning som konkretiserer: 

  • hvordan partene skal bidra til at veiledning blir gjennomført gjennom forankring i egen organisasjon, iverksetting av tiltak knyttet til sine egne ansvarsområder og dialog seg imellom
  • hvordan partene kan støtte opp under det ansvaret som eiere og ledere i barnehage og skole har for nyutdannede nytilsatte lærere
  • ambisjoner partene har for hvordan veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere skal gjennomføres

 

Mange av veilederne mangler veilederkompetanse

Evalueringen viser at 64 prosent av veilederne i barnehagen og i videregående har formell veilederutdanning, mens tilsvarende gjelder 56 prosent i grunnskolen. Videre oppgir 40 prosent av veilederne i grunnskolen at de mangler studiepoeng i veiledning, mens det samme gjelder 33 prosent i videregående opplæring og 26 prosent i barnehagen.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!