Indikatorrapporten for Samfunnskontrakten 2016

Fra 2011 til 2015 har antall lærekontrakter i Norge økt med 8 prosent. Tre fylker nådde målet om 20 prosent. 

Bakgrunnstall finner du nederst på siden.

De største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, Kunnskapsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet skrev i 2012 under en samfunnskontrakt med mål om å øke antall læreplasser med 20 prosent fra 2011 til 2015.

19 800 nye lærekontrakter ble startet mellom 1. oktober 2014 og 30. september 2015. Det er en tilvekst på 1 500 lærekontrakter siden 2011 og tilsvarer en økning på 8 prosent. Til tross for at antallet nye kontrakter har økt hvert år, ble det i 2015 inngått drøyt 2000 færre kontrakter enn det som skulle til for å nå målet.

Best utvikling i Oslo, Sogn og Fjordane og Finnmark

Det er store forskjeller mellom fylkene. Tre fylker nådde målet om en økning på 20 prosent eller mer. Oslo kommer best ut med en vekst på 41 prosent. Sogn og Fjordane og Finnmark har begge en økning på 28 prosent. Vest-Agder og Rogaland har en liten nedgang i perioden.

Størst økning i helse- og oppvekstfag

Også blant utdanningsprogrammene varierer utviklingen av antallet lærekontrakter. For 6 av 9 utdanningsprogram ser vi en økning. Best ut kommer helse- og oppvekstfag med 37 prosent flere lærekontrakter. I design og håndverk synker derimot antallet nye kontrakter med 19 prosent.

Flest kontrakter i privat sektor – størst økning i offentlig sektor

I overkant av 70 prosent av lærekontraktene finnes i privat sektor. Fra 2011 til 2015 har det vært en økning fra 13 400 til 14 300 lærekontrakter i denne sektoren. Det utgjør en oppgang på 7 prosent.

I offentlig sektor skiller vi mellom statlig og kommunal sektor. Disse sektorene har hatt en økning på henholdsvis 250 og 950 lærekontrakter. Det vil si at det er henholdsvis 22 og 29 prosent flere nye lærlinger i 2015 enn i 2011.

Flere voksne tar fag- eller svennebrev

Samfunnskontrakten inneholder også et mål om å øke antall voksne (25 år eller eldre) som tar fag- eller svennebrev. Her ser vi en klar vekst. 1800 flere fikk fag- eller svennebrev i 2014/15 enn i 2010/11. Det er en økning på 21 prosent.

Andelen som gjennomfører øker

80 prosent av lærlingene tar fagbrev innen fem år. Andelen lærlinger som gjennomfører med fagbrev har økt med et par prosentpoeng fra 2008-kullet til 2011-kullet.

Elektrofag er det utdanningsprogrammet som har høyest andel lærlinger som fullfører med fagbrev. Der har 91 prosent av lærlingene bestått fag- eller svenneprøven etter fem år, mens i design og håndverk har 65 prosent oppnådd fagbrev.

Indikatorrapporter

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!