Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19

Her gir vi en oversikt over det midlertidige og reviderte regelverket for opplæringssektoren i forbindelse med utbruddet av covid-19. Denne versjonen erstatter den forrige versjonen av det midlertidige regelverket.