Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-10-2012

Hensikten med dette rundskrivet er å gi veiledning til skoleeiere og skoleledere om skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten. 

NB! Opplæringsloven § 15-3 og friskoleloven § 7-4 er endret 01.07.2018. Rundskrivet er ikke oppdatert etter at endringer trådte i kraft.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}