Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014

Mange barn og unge kan ikke motta opplæringen de har rett til på skolen. Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene er klar over det ansvar de har for disse elevene, slik at elevene får den opplæring de har rett til.

Dette rundskrivet erstatter Udir-10-2009 som er utgått.