Verneverdige tradisjonshåndverk (tidligere små verneverdige fag) i videregående - tilskudd

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer. Fagene blir vurdert til å ha en kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre, på tross av at fagene har et lite rekrutteringsbehov. 

For lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt i verneverdige tradisjonshåndverksfag, gir fylkeskommunen et ekstra tilskudd per lærling, praksisbrevkandidat og lærekandidat per år for læretiden i bedrift. Tilskuddet gis i tillegg til basistilskuddet.

Følgende kriterier for at fag skal få ekstra tilskudd:

  • Faget skal være en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller være godkjent som et forsøk.
  • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på ny rekruttering.
  • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
  • Faget har kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.

Utdanningsdirektoratet avgjør i samråd med Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) og de faglige rådene hvilke fag som skal regnes som små og verneverdige.

Liste over verneverdige tradisjonshåndverksfag for 2021
Fag

Blyglasshåndverkerfaget

Bunadtilvirkerfaget

Buntmakerfaget

Bøkkerfaget
Børsemakerfaget
Filigransølvsmedfaget 
Forgyllerfaget
Gipsmakerfaget
Gjørtlerfaget 
Glasshåndverkerfaget 
Gravørfaget 
Herreskredderfaget 
Horn-, bein- og metallduodjifaget 
Hovslagerfaget
Håndbokbinderfaget 
Håndveverfaget 
Keramikerfaget 
Kostymesyerfaget 
Kurvmakerfaget 
Maskør- og parykkmakerfaget 
Modellbyggerfaget
Modistfaget 
Møbeltapetsererfaget 
Nautisk instrumentmakerfaget  (Legges ned med ny tilbudsstruktur som innføres trinnvis fra 2020)
Optronikerfaget 
Orgelbyggerfaget 
Repslagerfaget 
Salmakerfaget 
Seilmakerfaget 
Skinn- og pelsduodjifaget 
Skomakerfaget 
Smedfaget

Storurmakerfaget (Legges ned med ny tilbudsstruktur som innføres trinnvis fra 2020)

Strikkefaget 
Sølvsmedfaget 
Taksidermistfaget 
Tekstilduodjifaget 
Trebåtbyggerfaget
Tredreierfaget 
Treduodjifaget 

Treskjærerfaget 

Urmakerfaget

Veve- og håndstrikkerduodjifaget

Fag med flere enn 15 kontrakter har rett til ekstra tilskudd

Fram til 2018 var det et kriterium at lærefag tas ut av listen dersom antall lærekontrakter i faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av tre årsperiode. Da dette kriteriet ble fjernet ble samtidig trebåtbyggerfaget, hovslagerfaget, bunadtilvirkerfaget og smedfaget tatt inn på listen igjen.

Tilskuddssatser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!