Verneverdige tradisjonshåndverkfag i videregående – tilskudd

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer. Fagene blir vurdert til å ha en kulturell verdi. Det er derfor av samfunnsmessige årsaker viktig å videreføre kunnskapen, på tross av at fagene har et lite rekrutteringsbehov.

Fylkeskommunen gir et ekstra tilskudd per år for læretiden i bedrift for verneverdige tradisjonshåndverksfag. Dette gjelder når det tegnes kontrakt med:

  • lærlinger
  • praksisbrevkandidater
  • lærekandidater

Følgende kriterier ligger til grunn for at fag skal få ekstra tilskudd:

  • Faget skal være en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller være godkjent som et forsøk.
  • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på ny rekruttering.
  • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
  • Faget har kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.

Utdanningsdirektoratet avgjør, etter innspill fra Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) og de faglige rådene, hvilke fag som skal regnes som verneverdige tradisjonshåndverksfag. Les mer om SSV.

Listen ble justert i 2022 i forbindelse med implementering av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner i fag- og yrkesopplæringen. Løpende lærekontrakter sikres tilskudd gjennom overgangsordning.

Les mer om innføring og overgangsordninger for nye læreplaner

Liste over verneverdige tradisjonshåndverksfag for 2024
Fag
Bilsalmakerfaget
Blyglasshåndverkerfaget
Bunadtilvirkerfaget
Buntmakerfaget
Bøkkerfaget
Børsemakerfaget
Filigransølvsmedfaget 
Forgyllerfaget
Gipsmakerfaget
Gjørtlerfaget 
Glassblåserfaget
Gravørfaget 
Herreskredderfaget 
Horn-, bein- og metallduodjifaget 
Hovslagerfaget
Håndbokbinderfaget 
Håndveverfaget 
Keramikerfaget 
Kostymesyerfaget 
Kurvmakerfaget 
Maskør- og parykkmakerfaget 
Modistfaget 
Møbeltapetsererfaget 
Orgelbyggerfaget 
Repslagerfaget 
Salmakerfaget 
Seilmakerfaget 
Skinn- og pelsduodjifaget 
Skomakerfaget 
Smedfaget
Strikkefaget 
Sølvsmedfaget 
Taksidermistfaget 
Tekstilduodjifaget 
Trebåtbyggerfaget
Tredreierfaget 
Treduodjifaget 
Treskjærerfaget 
Urmakerfaget
Ull- og garnduodjifaget

Tilskuddssatser