Sykkelmekanikerfaget (SYM03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Ikke gyldig før 1.8.2024

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 sykkelmekanikerfaget

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver etter produsentens anvisning, standarder, garantier, servicehistorikk og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • teste kjøreegenskapene og funksjonene til en sykkel, vurdere sykkelens funksjonalitet og gjøre rede for sammenhengen mellom kjøreegenskaper og trafikksikkerhet
 • velge, bruke og vedlikeholde verktøy, gjøre rede for konsekvenser av egne valg og vurdere ulike faktorer som forbygger skader på sykkelens komponenter
 • velge og montere tilleggsutstyr og gjøre rede for ulike tiltak som sikrer sykkelens funksjonalitet og ivaretar syklistens sikkerhet
 • reparere og vedlikeholde sykler og vurdere hvordan valg av deler og metoder kan ivareta trafikksikkerhet og forlenge sykkelens levetid
 • bruke verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven og drøfte hvordan støy og bruk av kjemikalier påvirker yrkesutøveren
 • veilede kunder, følge rutiner for kundebehandling og fagetiske normer i bedriften og vurdere lønnsomheten ved valg av reparasjonsmetode og komponenter
 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv
 • feilsøke, diagnostisere, justere og reparere drivverk og hjul og gjøre rede for drivverkets og hjulets funksjonalitet og sikkerhet.
 • feilsøke og diagnostisere elektroniske komponenter, vurdere risiko for brukers sikkerhet og iverksette tiltak ved avvik
 • gjøre rede for faktorer som påvirker funksjonaliteten ved bruk av programmering, reprogrammering, styreenhetsoppdatering og digitale applikasjoner
 • håndtere, oppbevare og lagre elsykkelbatterier i henhold til gjeldende regelverk, håndtere avfall og gjøre rede for ulike tiltak som forbygger ulykker
 • feilsøke, diagnostisere, reparere og justere ulike bremsesystem og drøfte fordeler og ulemper med de ulike bremsesystemene.
 • måle ramme og gaffel for skjevheter og skader og vurder risiko for materialsvakhet og konsekvenser for brukers sikkerhet
 • feilsøke, diagnostiserere, parere og justere fjæringskomponenter og vurdere risiko for brukers sikkerhet ved komponentfeil

Underveisvurdering