Grunnleggende norsk (NOR07‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter