Friluftsliv (NMF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og ta ansvar for seg selv og andre
  • planlegge og gjennomføre turer ute til ulike årstider, også med overnatting, og gjøre rede for valg av rute og leirplass
  • holde orden på og vurdere bruk av utstyr og bekledning
  • fiske, jakte eller høste fra naturen og fortelle hvordan naturressursene kan brukes og oppbevares
  • reflektere over etisk og bærekraftig bruk av naturressurser
  • forstå og bruke teknikker knyttet til kart og kompass, bålfyring, knuter, førstehjelp og redskaper
  • gjøre rede for allemannsretten og bestemmelser som regulerer ferdsel i og bruk av naturen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering