Internasjonalt samarbeid (ISA01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier