Idrett og samfunn (IDR03‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister