Vg3 dyrefaget (DYR03‑01)
Fagrelevans og sentrale verdiar