Design og redesign (DOR01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

  • utarbeide ideer og løsningsalternativer og videreutvikle dem til egne produkter
  • utforske og diskutere eksisterende produkters design og materialer i et livssyklusperspektiv
  • designe og redesigne i ulike materialer på en kostnadseffektiv og miljøbesparende måte
  • bruke egnede design- og håndverksteknikker og verktøy til å utforme produkter i ulike materialer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering