Koartaságastallan – oanehis ságastallan rámmaplána birra

Buot mánáidgárddit ožžot koartastohka "Koartaságastallan – oanehis ságastallan rámmaplána birra". Dáppe leat Koartaságastallama buot koarttat davvisámegillii.

Koartaságastallan lea oaivvilduvvon movttiidahttit din čiekŋudit rámmaplána sisdollui ja bargguide. Eanaš koarttat leat njuolgga čadnon rámmaplánii, ja eará koarttat ges leat oaivvilduvvon inspirašuvdnan ovttasbargui ja oktasaš reflekšuvdnii bargiid gaskkas.

Válljejehket ieža maiguin koarttaiguin dii háliidehpet bargat iežadet mánáidgárddis. Mii sávvat koarttaid sáhttit veahkehit áddet ja geavahit rámmaplána ja váikkuhit oktasaš fágalaš reflekšuvdnii mánáidgárddis.

Den trykte versjonen av Kortprat

Koartaságastallama iešguđet geavahanvuogit

  • Sáhttá leat plánejuvvon ovdagihtii maid koarttaid dii galgabehtet geavahit, dahje dii sáhttibehtet váldit soittolaš koarttaid lánas.
  • Válljejehket koartameaštára gii oažžu ovddasvástádusa stivret áigegeavaheami, vejolaččat válljet koarttaid, čállit reflekšuvnnaid ja jurdagiid barggadettiin ja son čállá čoahkkáigeasu.
  • Ii gávdno fasihtta, muhto geahča maid rámmaplána dadjá relevánta fáttá birra udir.no siidduin.

Reflekšuvdnakoarttat

Dáid koarttaid ulbmil lea ahte oasseváldit galget reflekteret rámmaplána sisdoalu ja bargguid birra.

Aktivitehtakoarttat

Dát koarttat ávžžuhit oasseváldiid bargat rámmaplána sisdoaluin máŋggabealat bargguid ja hárjehusaid árvalusaid bokte.

Jokerkoarttat

Dát koarttat válddahit iešguđet aktivitehtaid ja hárjehusaid mat sáhttet leat mielde nannemin searvevuođa, joavkobarggu, bargobirrasa ja fitnodatkultuvrra.