Pedagogisk leder

Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Temasider og artikler

Vetuva: Krevende dobbeltrolle

Refleksjonsspørsmål

  • Hva legger vi i begrepet faglig skjønn?
  • Hvordan legger vi til rette for at alle medarbeidere får veiledning i sitt arbeid?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!