Når et barn forteller deg om mobbing

Råd til foreldre og andre voksne.

Vær rolig og ta barna på alvor

  • Mange barn synes det er flaut og vanskelig å fortelle om mobbing. Ta barnet på alvor og ikke bagatelliser hans eller hennes opplevelser.
  • Ikke bli sint  hold hodet kaldt.

Still gode spørsmål og fortell hva du kommer til å gjøre

  • Ikke press barnet. La det fortelle i sitt eget tempo.
  • Få barnet til å fortelle, og finn ut hva barnet vet.
  • Still spørsmål som gjør at barnet får mulighet til å fortelle mer, ikke bare ja- og nei-spørsmål.
  • Spør om hva du kan gjøre for barnet.
  • Fortell hva du har tenkt å gjøre med mobbingen. Vær tydelig på at det er de voksnes ansvar å ordne opp. 
  • Hvis det er snakk om mobbing på nett, ikke vær redd for at du ikke kan de tekniske løsningene. 

Vær forberedt

Les mer

Mobbing på skolen, hva gjør jeg?
Mobbing i barnehagen, hva gjør jeg?